Länkar

Bild föreställande:
www.swedac.se
SWEDAC är nationellt ackrediteringsorgan och ansvarar för kontrollfrågor enligt lagen om teknisk kontroll. Detta innebär att vi kompetensprövar verksamheter som utför analys, provning, kalibrering, certifiering, kontroll och besiktning.

Bild föreställande:
www.sptass.eu
Scandinavian Petroleum Technic Association, SPT Association, är den nordiska drivmedelsbranschens branschorganisation. Organisationen har funnits sedan 1973 (tidigare under namnet SMF).
kabelanvisning
www.ledningskollen.se
Sveriges elnätbolag - TeliaSonera - Sveriges kommuner har under åren samarbetat för att få ner ledningsskadorna i landet. Begär anvisning i god tid innan arbetet påbörjas. Skall du gräva, spränga eller fälla träd intill våra ledningar? Ring din lokala ledningsägare.