Företaget

Fakta 
RC Drivmedelsanläggningar grundades 1987 och ägs och drivs av Urban Carlsson med 5 anställda. Företaget har sitt säte i Fotskäl i Marks kommun och arbetar i första hand i Västsverige.

Verksamhet
Vi erbjuder våra kunder kompletta lösningar. Oavsett om det handlar om ett mindre servicearbete eller en omfattande ombyggnation av en drivmedelsanläggning, så är vi det enda företag våra kunder behöver anlita. Med 25 år i branschen har vi skaffat oss en bred kompetens och vet vad som krävs för att utföra arbeten som håller hög kvalitet.

Kunder
Vi vänder oss till olje-/bensinbolag, industrier, åkerier m.fl. Några kunder vi arbetar åt är:

  • Shell "ST1 Energy"
  • ST1 "ST1 Sverige AB"
  • Paroy Energi

SWEDAC-ackreditering
RC Drivmedelsanläggningar är ackrediterat av SWEDAC enligt EN ISO/IEC 170 20 (C). Det innebär att vi är behöriga att utföra följande kontroller av cisterner för eldningsolja, diesel, bensin och E85:

  • Återkommande kontroll, 1 – 150 kbm
  • Installationskontroll, 1 – 150 kbm
  • Revisionskontroll, <150 kbm

 

Bild föreställande: swedac2