Välkommen till
RC Drivmedelsanläggningar AB!

RC Drivmedelsanläggningar AB utför nyetablering, service och ombyggnation av drivmedelsanläggningar, samt besiktning av bensin- och oljecisterner.

Våra kunder är i första hand bensin-/oljebolag, men vi vänder oss också till industrier, åkerier m.fl.

Bild föreställande: swedac Vi är ackrediterade av SWEDAC för kontroll av cisterner, EN ISO/IEC 170 20 (C).

Bild föreställande: 20

År 2012 firade RC Drivmedels-anläggningar 25-årsjubileum! Vi vill passa på att tacka våra kunder för visat förtroende under de gångna åren och ser fram emot fortsatt gott samarbete!